Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: mrzeć

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. konać, kończyć/ tracić życie, żegnać się z tym światem, odchodzić, umierać, dogorywać,
  2. przen. dogasać, przygasać, urywać się, przemijać, gasnąć, zanikać, zmierzchać, kończyć się, mierzchnąć, przechodzić, dobiegać końca, przebrzmiewać, zamierać, chylić się/mieć się ku końcowi,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...