Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: monitować

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. napominać, przyciskać, wzywać, cisnąć, pilić, upominać, dusić, przypilać, nękać, naciskać, przynaglać, ponaglać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...