Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: możnowładztwo

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. hist. magnateria, wysoka szlachta rodowa, możni, stan wyższy, arystokracja, rody magnackie, warstwa najwyższa, ogół możnowładców,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...