Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: możliwość

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. zrobienia czegoś możność, perspektywa, widoki, prawdopodobieństwo, sposobność, szansa, ewentualność, sposób,
  2. alternatywa, wybór, opcja, wariant,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...