Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: mleć

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przemielać, proszkować, kruszyć, sproszkowywać, ścierać, rozdrabniać,
  2. przen. żuć, mamlać, przeżuwać, międlić, mamleć, memłać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...