Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: mianować

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dk a. ndk desygnować, powierzyć komuś godność/stanowisko, ustanowić, nadać komuś tytuł, nominować, obrać, obwołać, wyznaczyć, podn pasować, wykreować, powołać kogoś (na urząd),

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...