Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim mgławy

Poznaj jak inaczej można określić słowo mgławy. Znaleziono 32 wyrazów bliskoznacznych do słowa mgławy.

  1. zamglony, przymglony, pełen mgły, przesycony mgłą, mglisty,
  2. np. wywód obietnica mglisty, zawiły, nieprecyzyjny, aluzyjny, zawikłany, niejednoznaczny, powikłany, mętniacki, zagmatwany, niekonkretny, pogmatwany, mętny, nieklarowny, wymijający, niedopowiedziany, ogólnikowy, nieprzystępny, kazuistyczny, mgławicowy, niestrawny, niejasny, dwuznaczny, pokrętny, nieczytelny, niezrozumiały, wieloznaczny, nieprzejrzysty,

Dodaj stronę Synonim.ORG do pulpitu w 3 krokach

Ta strona wykorzystuje nowoczesne możliwości internetowe, aby zapewnić Tobie wrażenia podobne do dedykowanej aplikacji mobilnej. Wykonaj 3 kroki i ciesz się wygodą korzystania ze słownika synonimów języka polskiego na swoim telefonie.

Krok 1

Kliknij w dymek który jest na samym dole ekranu

krok 1

Krok 2

Kliknij w przycisk "Dodaj" aby zatwierdzić

krok 2

Krok 3

Od tego momentu masz dostęp do Synonim.ORG z pulpitu

krok 3

Podziel się z innymi użytkownikami bazą synonimów

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...