Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: metafizyczny

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pozazmysłowy, niezbadany, tajemniczy, niedostępny zmysłom, niepoznawalny, nadzmysłowy, niezgłębiony, nieogarniony, niezrozumiały, nieodgadniony, niedocieczony, nieprzenikniony, zagadkowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...