Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: materialny

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. fizyczny, obiektywny, przyrodniczy, rzeczywisty, dostępny zmysłom, realny, faktyczny, istniejący, cielesny,
  2. ekonomiczny, finansowy, pieniężny, gospodarczy, majątkowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...