Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: materializować

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. ucieleśniać, ukonkretniać, konkretyzować, urealniać, realizować, nadawać czemuś kształt, urzeczywistniać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...