Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: marnieć

Wszystkie 32 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. niszczeć, tracić blask, ulegać niszczeniu, ubożeć, dziczeć, schodzić na dziady/psy, martwieć, karłowacieć, wyrodnieć, więdnąć, biednieć, ginąć, podupadać, degenerować się, karleć,
  2. tracić siły słabnąć, kapcanieć, grzybieć, nędznieć, wątleć, mizernieć, chudnąć, gasnąć/ginąć/niknąć w oczach, niedołężnieć, posp. pierniczeć, cherlać, podupadać na zdrowiu, próchnieć, flaczeć, stawać się słabym, ramoleć, schnąć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...