Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: markować

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. udawać, fingować, pozować, mistyfikować, pozorować, stwarzać pozory, symulować,
  2. naśladować, papugować, upodabniać się, imitować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...