Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: manipulant

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. manipulator, fałszywiec, kombinator, sofista, krętacz, lawirant, kazuista, pływak, cyrkowiec,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...