Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: magnateria

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. arystokracja, stan wyższy, warstwa najwyższa, możnowładztwo, wysoka szlachta rodowa, możni,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...