Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: lizusowski

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot.pogard. służalczy, wiernopoddańczy, fagasowski, serwilistyczny, dyspozycyjny, pochlebczy, przymilny, przypochlebny, lokajski, pochlebny, wazeliniarski,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...