Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: labilność

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. chwiejność, nierównowaga, płynność, niestałość, rozchwianie, zmienność, niestabilność,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...