Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kwestionować

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. podważać, oponować, kontestować, dezawuować, powątpiewać, podawać coś w wątpliwość, stawiać coś pod znakiem zapytania, wątpić, zaprzeczać, negować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...