Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kurować się

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. leczyć się, rehabilitować się, zwalczać chorobę, poddawać się leczeniu/terapii, odbywać kurację, odzyskiwać zdrowie, lizać rany,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...