Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kultowy

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obrzędowy, religijny, liturgiczny, rytualny, ofiarny,
  2. np. pisarz popularny, głośny, otoczony kultem, modny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...