Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: krew

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. u człowieka † a. poet posoka, posp jucha, posp farba,
  2. u zwierzęcia posoka, jucha, barwa, farba,
  3. przen usposobienie, osobowość, mentalność, temperament, charakter, natura,
  4. przen pochodzenie, ród, rasa,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...