Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kreślić

Wszystkie 30 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wykreślać, smarować, szkicować, mazać, gryzmolić, bazgrolić, rysować, bazgrać,
  2. skreślać, kasować, przekreślać, wykreślać,
  3. przedstawiać, opisywać, odmalowywać, przelewać/rzucać coś na papier, szkicować, definiować, portretować, kreować, artykułować, obrazować, precyzować, malować, określać, formułować, ujmować, uściślać, opowiadać, projektować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...