Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: krótkotrwały

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. krótkoterminowy, efemeryczny, nietrwały, ulotny, przejściowy, krótkookresowy, chwilowy, niedługi, efemerydalny, tymczasowy, przelotny, krótki, niestały, przemijający,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...