Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: krótki

Wszystkie 33 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. krótkawy, króciusieńki, skrótowy, niedługi, skąpy, esencjonalny, lapidarny, migawkowy, treściwy, zdawkowy, króciutki, zwięzły, króciuśki, oszczędny, króciuchny, lakoniczny, sumaryczny, kusy, hasłowy, mini, aforystyczny, króciuteńki,
  2. krótkotrwały, efemerydalny, przemijający, przelotny, tymczasowy, chwilowy, ulotny, efemeryczny, przejściowy, krótkoterminowy, krótkookresowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...