Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: korygować

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. poprawiać, uczytelniać, wygładzać, prostować, ugładzać, sprawdzać, cyzelować, retuszować, podretuszowywać, adiustować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...