Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: komunikować

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zawiadamiać, informować, donosić, ogłaszać (wszem i wobec), meldować, sygnalizować, anonsować, awizować, serwować doniesienia, oznajmiać, oświadczać, † a. podn zwiastować, powiadamiać, zgłaszać, obwieszczać, wieścić, zapowiadać, deklarować, podawać do (ogólnej/publicznej) wiadomości,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...