Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kompromisowo

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pojednawczo, krakowskim targiem, bezkonfliktowo, spolegliwie, pokojowo, polubownie, elastycznie, ugodowo,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...