Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kompleksowo

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. całościowo, wszechstronnie, ogólnie, dogłębnie, rozlegle, zbiorczo, globalnie, syntetycznie, gruntownie, systemowo, szeroko, wielostronnie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...