Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kolidować

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. kłócić się, wykluczać się, nie pasować, stać w sprzeczności, nie zgadzać się, być w kolizji z czymś, wyłączać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...