Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kończyć się

Wszystkie 28 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. ustawać, zamierać, przebrzmi ewać, tracić blask, przerywać się, przekwitać, urywać się, przemijać, mrzeć, zmierzchać, rozpadać się, gasnąć, przechodzić, przygasać, zanikać, ucichać, dobiegać końca, marnieć, upływać, mierzchnąć, walić się, chylić się/mieć się ku końcowi,
  2. być na wyczerpaniu zużywać się, rozładowywać się, wyczerpywać się, wypalać się, rozchodzić się, wykańczać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...