Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kategoryzować

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. klasyfikować, segregować, systematyzować, szeregować, typizować, sortować, dzielić, zaszeregowywać, grupować, rozsortowywać, szufladkować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...