Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kasacja

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. skasowanie, likwidacja, zniesienie, rozwiązanie, złomowanie, unieważnienie, † kasata,
  2. praw. odwołanie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...