Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: karłowacieć

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. karleć, maleć, zmniejszać się, kurczyć się, degenerować się, wyrodnieć, marnieć, drobnieć,
  2. przen.np. duchowo karleć, banalnieć, prymitywnieć, barbaryzować się, prozaizować się, pospolicieć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...