Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: kamuflować

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. maskować, ukrywać, pozorować, retuszować, kryć, mydlić komuś oczy, tuszować, zatuszowywać, podretuszowywać, zakrywać, mylić, zasłaniać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...