Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ikra

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. kawior,
  2. przen wigor, żarliwość, fantazja, życie, pasja, entuzjazm, posp szwung, zapał, animusz, swada, energia, werwa, temperament, żar, duch,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...