Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: hołysz

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. biedak, posp gołodupiec, pauper, biedny, golec, potrzebujący, ubogi, nędzarz, chudopachołek, golas, parias,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...