Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: hołdownik

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. hist lennik, wasal,
  2. zwolennik, czciciel, amator, miłośnik, adorator, stronnik, sympatyk, † admirator, adherent, gloryfikator, pasjonat, pretorianin, bałwochwalca, entuzjasta, adept, podn piewca, wielbiciel,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...