Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: godzi się

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. trzeba, przystoi, przystało, powinno się, można, wypada, należy, wolno,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...