Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: gołodupiec

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. biedak, golec, bankrut, ubogi, pauper, biedny, parias, nędzarz, chudopachołek, golas, † hołysz, potrzebujący,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...