Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: globalnie

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. całkowicie, generalnie, gruntownie, łącznie, dogłębnie, kompleksowo, szeroko, całościowo, ogólnie,
  2. uniwersalnie, powszechnie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...