Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: gatunkować

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. klasyfikować, kwalifikować, brakować, segregować, sortować, rozsortowywać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...