Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: galwanokauter

Wszystkie wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. elektrokauter,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...