Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: głosić

Wszystkie 18 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozpowszechniać, wieścić, nagłaśniać, rozpowiadać, popularyzować, szerzyć, komunikować, demonstrować, ogłaszać (wszem i wobec), manifestować, rozsiewać, podawać do (ogólnej/publicznej) wiadomości, rozgłaszać, puszczać coś w obieg/świat, obwieszczać, upowszechniać, propagować,
  2. podn.np. kazanie wygłaszać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...