Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: głęboko

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przen np. kochać prawdziwie, autentycznie, szczerze, mocno, bardzo,
  2. przen np. coś przemyśleć dociekliwie, całościowo, niepowierzchownie, starannie, wszechstronnie, wnikliwie, przenikliwie, wyczerpująco, gruntownie, dogłębnie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...