Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: frachtowiec

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. transportowiec, kontenerowiec, drobnicowiec, towarowiec, masowiec, statek frachtowy/towarowy/handlowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...