Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: fikcyjny

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zmyślony, odrealniony, nieprawdziwy, symulowany, wątpliwy, naciągany, złudny, umowny, posp lipny, mityczny, nierzeczywisty, fantastyczny, fałszywy, poet ułudny, wydumany, rzekomy, iluzoryczny, urojony, sfingowany, nieautentyczny, posp lewy, na niby, deklaratywny, pozorny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...