Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: faktyczny

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. prawdziwy, właściwy, realny, zgodny z rzeczywistością, historyczny, niewątpliwy, bezsprzeczny, rzeczywisty, bezsporny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...