Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: eufemistyczny

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. eufemiczny, delikatny, wymijający, złagodzony, okrężny, oględny, zawoalowany, dyplomatyczny, subtelny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...