Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: energia

Wszystkie 25 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. energiczność, witalizm, werwa, siła (witalna), dynamizm, zapał, ogień, ikra, swada, wydolność, dynamika, prężność, moc, duch, życie, krzepa, temperament, witalność, żywość, żywotność, sprężystość, wigor, aktywność, żar, dynamiczność,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...