Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: egzekucja

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wykonanie wyroku śmierci stracenie, kula w łeb, podn kaźń, posp rozwałka, ścięcie, szubienica, ukamienowanie, rozstrzelanie, krzesło elektrycznie,
  2. realizacja, wykonanie, rewindykacja, ściągnięcie, pobór,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...