Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: efemeryczny

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. efemerydalny, przemijalny, przemijający, chwilowy, krótkowieczny, ulotny, nietrwały, niestały, przejściowy, przelotny, krótkotrwały,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...